Máte dotaz? Telefon +420 777 004 441
Chcete přijet? Mapa Prodejna PRAHA

Zásady ochrany osobních údajů / GDPR

Informace ke zpracování osobních dat

OBALINDA s.r.o. se sídlem Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10, IČ 24242055 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

OBALINDA s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat OBALINDA s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@obalinda.cz nebo na adresu naší společnosti:

OBALINDA s.r.o.
Vladivostocká 4
100 00 Praha 10 

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Otevíraná stránka našeho webu

  • Kód odpovědi http

  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

K čemu vám mohou být cookies prospěšné?

 

  • zvyšují uživatelské pohodlí našeho eshopu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají a můžeme jej přizpůsobovat vašim potřebám

  • pomáhají nám vyhodnocovat úspěšnost různých prodejních kanálů

  • pomáhají nám měřit a analyzovat účinnost prodejních kanálů

  • pomáhají nám personalizovat reklamu a doručovat vám relevantní obsah

  • bez některých se neobejdeme, zajišťují plnohodnotnou funkčnost stránek

 

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je možné ve vašem internetovém prohlížeči. Prohlížeče standardně bývají nastaveny tak, že v defaultním nastavení soubory cookies přijímají. Přijímání souborů cookies lze ale pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

 

 
K informacím o souborech cookies u jiných, než zde uvedených nejpoužívanějších prohlížečů, můžete čerpat na této stránce. Je to ucelený přehled prohlížečů včetně odkazů na jejich stránky, kde lze konkrétnější informace snadno dohledat.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od OBALINDA s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. OBALINDA s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od OBALINDA s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak OBALINDA s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Objednávka na eshopu

Poznámka k záznamu: V případě, že v internetovém obchodě učiníte objednávku, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

vyřízení objednávky a její doručení

Doba zpracování

časově neomezeněPrávní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email, Telefon

Účel zpracování

personalizované zacílení obsahu s využitím analýzy dat sloužící ke zlepšení zákaznické zkušenosti

Doba zpracování

časově neomezeně

  

Přihlášení k odběru novinek

Poznámka k záznamu: V případě, že si přejete odebírat novinky z našeho eshopu obalinda.cz prostřednictvím emailu, budeme vám tyto novinky zasílat na základě uděleného souhlasu

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email

Účel zpracování

zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem obalinda.cz a pro zvýšení relevance reklamních sdělení komunikovaných pomocí třetích stran

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

 

Obchodní sdělení vám zasíláme ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili, nebo o které jste projevili zájem.Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis na adrese info@obalinda.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 777004441. V případě, že se z odběru obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

 

Získání slevového poukazu

Poznámka k záznamu: V případě, že v internetovém obchodě využijete nabídky získat slevový poukaz, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email, Jméno

Účel zpracování

zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem obalinda.cz a pro zvýšení relevance reklamních sdělení komunikovaných pomocí třetích stran

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

 

Elektronický slevový poukaz posíláme na vámi uvedenou emailovou adresu. Vlastnictví této elektronické adresy je ověřováno double opt-in metodou, díky které nám potvrdíte, že email patří skutečně vám a ne nikomu jinému. Slevový poukaz, který získáte, není nijak podmíněn. Pokud nám tedy odmítnete použití vaší emailové adresy k další komunikaci, slevový poukaz vám zůstává. Obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu. Pro odhlášení z odběru obchodních sdělení můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis na adrese info@obalinda.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 777004441. V případě, že se z odběru obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Kontaktní formulář - Napište nám

Poznámka k záznamu: V případě že k nám vznesete dotaz z formuláře "Napište nám", který je umístěn na webu obalinda.cz, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email, Jméno, Telefon

Účel zpracování

pouze k odpovědi na vaše dotazy z webového formuláře "Napište nám", který je součástí eshopu obalinda.cz

Doba zpracování

2 roky


Kontaktní formulář slouží pouze jako zákaznická podpora. Kontakty, které od vás získáme, použijeme pouze ke komunikaci k danému problému. Odpovídáme buď na vámi uvedenou emailovou adresu nebo telefonicky. Takto získané kontakty nejsou dále využívány k marketingovým účelům.

Smlouva o poskytování služeb

Poznámka k záznamu: V případě spolupráce s námi o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy a dohody o mlčenlivosti

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Daňové záznamy

Poznámka k záznamu: V případě vedení daňové evidence o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa, DIČ fyzické osoby, IČ fyzické osoby, Jméno, Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu, Příjmení, Rodné číslo, Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

10 let

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází. 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne čtvrtek 17. května 2018.