Máte dotaz? Telefon +420 777 004 441
Chcete přijet? Mapa Prodejna PRAHA

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(okopírujte nebo vytiskněte a vyplňte tento formulář a pošlete nám jej v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy o nákupu zboží

Adresát: OBALINDA s.r.o., Vladivostocká 4, 100 00 Praha 10, tel: +420777004441, email: info@obalinda.cz
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
(uveďte kód/y a popis/y zboží včetně množství, náhradou lze přiložit kopii daňového dokladu)


 

Datum objednání /datum obdržení

Jméno a příjmení spotřebitele

Způsob vrácení peněz:
- na účet v ČR v Kč* (uveďte číslo účtu)
- složenkou na adresu* - uveďte přesnou adresu včetně jména a příjmení


 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

--------------------------------
*nehodící se škrtněte